Naslag Raad op Zaterdag 31 oktober 2020

Zaterdag 31 oktober vond de digitale Raad op Zaterdag plaats. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR) hadden zes interactieve sessies over uiteenlopende onderwerpen. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: inclusieve gemeente, omgevingswet, stedelijke transformatie, sociaal domein, 5G en digitaal debatteren.

Het programma was speciaal voor (deel/duo)raadsleden, commissieleden, steunfractieleden, fractiemedewerkers, griffiers en griffiemedewerkers.

Sessie 1 - Inclusieve gemeente

Handreiking lokale inclusie agenda

Sessie 2 - Omgevingswet

Sessie 3 - Digitaal debatteren

Sessie 4 - 5G

Sessie 5 - Sociaal domein


Sessie 6 - Stedelijke transformatie